TRÁI CÂY THẬP CẨM LỚN(FREE 1 PHẦN VỚI HÓA ĐƠN 1T TRỞ LÊN) - Trái Cây Văn Phòng - Trái Cây Tươi,Trái Cây Tô,Trái Cây Dầm,Nước ép giao tận nơi

TRÁI CÂY THẬP CẨM LỚN(FREE 1 PHẦN VỚI HÓA ĐƠN 1T TRỞ LÊN)

  • Chương trình tặng trái cây tươi mỗi ngày

    1. Hóa đơn 450 FREE 1 phần trái cây thập cẩm nhỏ

    2. Hóa đơn 650 FREE 1 phần trái cây thập cẩm vừa

    3. Hóa đơn 1.000.000 FREE 1 phần trái cây thập cẩm lớn

    dsc_4111